Logopedie praktijk in Aartselaar

Babbelkous is een logopediepraktijk in het centrum van Aartselaar die garant staat voor deskundige en gespecialiseerde zorg op maat van iedere patiënt.

HET TEAM

Wie zijn we?

Els Caelenberghe

Niet-geconventioneerd logopediste

LOGOPEDISCHE ERVARING

Waar kunnen we je mee helpen?

Leerproblemen – Leerstoornissen

Leerprobleem

Een achterstand op vlak van lezen, schrijven (spelling) of rekenen die vaak met extra ondersteuning verholpen kan worden.

Leerstoornis

Een leerstoornis is vaker persistent (vb. dyslexie, dyscalculie, dysorthografie). Hierbij wordt aanvullend ook compenserend gewerkt, rekening houdend met de capaciteiten en mogelijkheden van het kind binnen een specifiek leerdomein.

Articulatiestoornissen

Fonetische fouten:

Het consistent foutief produceren van spraakklanken (vb. interdentaliteit).

Fonologische stoornissen:

Kinderen met een fonologische stoornis gaan bepaalde klanken niet gebruiken bij het opbouwen van woorden en/of gaan woorden op ongewone wijze vereenvoudigen door het toepassen van fonologische processen (vb. backing, fronting, reducties, …).

Taalontwikkelings-stoornissen

Vertraagde of afwijkende taalontwikkeling: problemen met taalbegrip en/of taalproductie.